Pridanie novej reklamácie

Reklamácia tovaru počas záruky

 
K reklamácii je treba predkladať originál dokladu o zakúpení tovaru, ktorý je zároveň záručným listom a výhradne obuv vyčistenú a zbavenú všetkých nečistôt, v pevnej najlepšie v pôvodnej škatule označenej kódom vzoru.
 
Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. 
 

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu:

FURMENTA
Komenského ulica 6331/1G
929 01 Dunajská Streda

Pre urýchlenie riešenia Vašej reklamácie, prosím vyplňte tento formulár. 

V prípade, že ste zaregistrovaný, najskôr sa prihláste.

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závad

Prílohy (Napr. reklamovaný tovar, doklad o kúpe, iné, ...)
Povoľené súbory: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, .gif